Η EnergyPeformance εξειδικεύεται αποκλειστικά σε θέματα ενεργειακής απόδοσης κτιρίου. Αναλαμβάνει την καταγραφή της υπάρχουσας ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου με σκοπό την ενεργειακή του αναβάθμιση, παραθέτοντας μια σειρά  παρεμβάσεων που θα επιτύχουν την μείωση της κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας του κτιρίου.

Έδρα:  Αθήνα, Αττική
Ιστοσελίδα:  http://energyperformance.gr/
e-mail:  info@energyperformance.gr

© 2017 - 2019 Hellenic Chapter of Association of Energy Engineers. Powered and operated by INZEB. All rights reserved. 

  • LinkedIn Social Icon
  • Facebook Social Icon